Inzichten over politiek & partij

Parlementair werk: teamwork versus zelfprofilering?

27 September 2019

De laatste jaren is er vaak sprake van de ‘personalisering van de politiek’, onder meer bij verkiezingen en in de media. Benjamin de Vet, Bram Wauters en Nicolas Bouteca gaan na of we hier ook sporen van terugvinden in het werk van de parlementsleden. Zien we hier toegenomen zelfprofilering of blijft teamwork de norm?

Lees verder

Hoe stellen partijen hun kandidatenlijsten samen?

06 September 2019

Studenten 2e bachelor Bestuurskunde & Publiek Management voerden een semester lang een onderzoek naar lokale partijen. Hier kunt u de neerslag vinden van de beste paper (verkozen door vakjury en studentenjury) die ingaat op de vraag hoe partijen hun kandidatenlijsten voor lokale verkiezingen samenstellen.

Lees verder

Wie is de vrouwvriendelijkste partij?

02 July 2019

Met Liesbeth Homans (N-VA) aan het hoofd van de Vlaamse regering treedt de allereerste vrouwelijke regeringsleider in Vlaanderen aan. En vorige week trachtte de N-VA om Valerie Van Peel te laten verkiezen tot eerste vrouwelijke Kamervoorzitter (wat uiteindelijk niet lukte). Is de strijd voor meer vrouwen in de politiek daarmee gestreden? En neemt N-VA het voortouw als het gaat over vertegenwoordiging van vrouwen? Robin Devroe en Bram Wauters onderzoeken het in volgende blogpost.

Lees verder